Активирање на профил


За да имате преглед на вашиот профил и увид во состојбата на вашите Веро поени,  Веро картичката која ја добивте во маркетот, активирајте ја со внесување на вашиот мобилен телефон и бројотот на картичката.